Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub napisz do nas e- mail!                                                                                                                                                                                Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub napisz do nas e- mail!                                                                                                                                                                                      Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub napisz do nas e- mail!      

Kadry i płace

klik klik

Prawidłowe funkcjonowanie firmy to nie tylko terminowe rozliczenia ewidencji podatkowych. Ważne jest także sprawne realizowanie zadań w zakresie kadr i płac, co wiąże się z szeroko rozumianą obsługą ZUS oraz regulowaniem spraw pracowniczych. Postawienie na zewnętrzną outsourcingową pomoc biura rachunkowego jest gwarancją terminowości, bezpieczeństwa danych oraz zoptymalizowanych kosztów utrzymania działu kadrowego. Na ogół opieka zewnętrznej księgowej jest również pozytywnie oceniana przez pracowników firmy klienta. Zapraszamy zatem do owocnej współpracy!

Na co składa się kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa?

Zakres obsługi kadrowo-płacowej w firmach zależny jest m.in. od liczby pracowników; branży, w której działa przedsiębiorstwo; czy od jego struktury organizacyjnej. W uproszczeniu można jednak przyjąć, iż kompleksowe wsparcie kadr i płac wiąże się z rozliczaniem podatkowym pracowników, tworzeniem i archiwizacją dokumentów, a także ze sporządzeniem umów cywilnoprawnych. Ponadto księgowa zadba o naliczanie płac oraz regulowanie innych płatności np. w ramach zasiłków, premii czy odpraw. Na obsługę kadrowo-płacową składa się też księgowanie urlopów chorobowych i macierzyńskich; delegacji pracowniczych; różnego typu kosztów kadrowych oraz ubezpieczeń. To dlatego nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę ZUS wraz z przesyłaniem niezbędnych deklaracji!