Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub napisz do nas e- mail!                                                                                                                                                                                Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub napisz do nas e- mail!                                                                                                                                                                                      Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub napisz do nas e- mail!      

Księgi rachunkowe

lupa 2

Nasze biuro rachunkowe otwarte jest na współpracę w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych księgowości pełnej nawet dużych spółek jawnych, cywilnych i partnerskich. Mamy doświadczenie w obsłudze klientów z różnych branż, a także tych, których rachunkowość wymaga przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych. Zapewniamy zatem pełną obsługę księgową, czyli:

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • wystawianie deklaracji VAT;
 • reprezentowanie firmy przed organami kontrolnymi;
 • rozliczanie kadr i płac;
 • prowadzenie i rozliczanie wszelkich kwestii dotyczących ksiąg rachunkowych.

Czym są roczne sprawozdania finansowe?

Niektóre firmy rozliczające się w ramach księgowości pełnej są zobligowane do przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych. Mowa o dokumentach, które klarownie przedstawiają kondycję przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe składa się z:

 • wprowadzenia i informacji dodatkowej
 • bilansu
 • rachunku zysków i strat
 • rachunku przepływów pieniężnych
 • zestawienia zmian w kapitale
 • sprawozdania z działalności zarządu

Oprócz sprawozdawczości finansowej oferujemy przygotowanie sprawozdań statystycznych do GUS.